2022-06-26 11:55:17

CZ: Blockchain là một công nghệ mới để chuyển giao giá trị

Lan Anh Lan Anh đăng lên Tin nhanh  15

CEO Binance nói rằng 30 năm trước, Internet chỉ là một công nghệ mới để truyền tải thông tin, và bây giờ blockchain là một công nghệ mới để chuyển giao giá trị.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục