Cựu CMO của Arbitrum Andrew Saunders tham gia Hash Flow với tư cách là CMO

Jinse Finance đã báo cáo rằng giao thức giao dịch phi tập trung HashFlow đã chính thức thông báo rằng Andrew Saunders, cựu giám đốc tiếp thị của Arbitrum, đã chính thức gia nhập HashFlow với tư cách là CMO đầu tiên.

Andrew sẽ lãnh đạo tất cả các công việc tiếp thị, tăng trưởng và truyền thông của Hashflow trên toàn cầu. Andrew gia nhập Arbitrum khi làm việc trong nhóm tiếp thị thương hiệu toàn cầu của Amazon, nơi anh ấy đã giúp xây dựng hoạt động tiếp thị văn hóa và giải trí của Amazon, và trước đó, anh ấy là người đứng đầu bộ phận tiếp thị và chiến lược thương hiệu toàn cầu tại Tastemade, đồng thời cũng là người đổi mới và sáng tạo nội dung tại Phó chủ tịch NBCUniversal, và đồng sáng lập bộ phận hợp tác thương hiệu của Creative Artists Agency.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr