Cuộc bỏ phiếu của PancakeSwap trên CAKE Token Economics V2.5 sẽ mở vào ngày 26 tháng 4

Theo tin tức ngày 25 tháng 4, đề xuất của nền tảng giao dịch phi tập trung PancakeSwap cho CAKE Token Economics V2.5 sẽ mở vào lúc 18:00 ngày 26 tháng 4 và kết thúc vào lúc 18:00 ngày 28 tháng 4. Đề xuất đề xuất giảm lạm phát và thúc đẩy chia sẻ doanh thu giao thức.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr