CTO Ripple: Nền tảng CBDC hỗ trợ kết nối XRPL và sử dụng token XRP

Giám đốc công nghệ của Ripple, David Schwartz, đã xác nhận rằng nền tảng CBDC của công ty và Sổ cái XRP (XRPL) sử dụng “công nghệ cốt lõi giống nhau” và có thể kết nối với XRPL và sử dụng mã thông báo XRP. “Nó có khả năng tương tác với XRPL và có thể sử dụng XRP làm tiền tệ cầu nối cho các khoản thanh toán xuyên biên giới và tiền tệ chéo.” Tuy nhiên, việc có một tùy chọn cầu nối cho XRPL khác với việc các ngân hàng trung ương sử dụng XRPL và XRP trong kế hoạch hoạt động hàng ngày của nền tảng CBDC. Việc các ngân hàng có chọn sử dụng nó hay không vẫn còn phải xem. 

Schwartz thừa nhận rằng không có gì đảm bảo rằng các ngân hàng trung ương sẽ sử dụng cây cầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của công ty là “xóa bỏ các rào cản kỹ thuật” và cho phép người dùng chọn sử dụng XRP, thay vì ép buộc họ làm như vậy. Điều này sẽ dẫn đến trải nghiệm sản phẩm tốt hơn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr