Core Science có kế hoạch bán các cơ sở khai thác

Sau khi Core Science nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, nó có thể bán một trang web đang được phát triển trị giá tới 1 gigawatt. Russell Cann, giám đốc khai thác của Core Scientific, cho biết: “Khả năng chúng tôi bán tài sản hiện đang hoạt động gần như bằng không, nhưng khả năng chúng tôi bán tài sản đang được phát triển với công suất phát điện, đất đai và trạm biến áp là rất cao. Cann cho biết Core Scientific hiện là công ty lớn nhất trong lĩnh vực này, khai thác khoảng 800 đến 850 megawatt điện. Nó sẽ không bán bất kỳ trang web nào trong số đó, cũng như không bán máy móc. Trang web mà công ty có thể bán sẽ bổ sung thêm 1 gigawatt công suất khai thác và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr