2021-08-17 11:26:33

Công ty quản lý tài sản Cboe Vest ra mắt chiến lược Bitcoin để quản lý quỹ biến động

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  113

Theo tiendientu.net, vào ngày 16 tháng 8, Cboe Vest Financial LLC, một công ty quản lý tài sản tập trung đã ra mắt Quỹ quản lý chiến lược Bitcoin Cboe Vest (BTCVX), là quỹ tương hỗ đầu tiên cung cấp lợi nhuận Bitcoin trong khi tìm cách quản lý Sự biến động theo thứ tự để giảm tác động của sự sụt giảm nghiêm trọng kéo dài. Chiến lược quản lý biến động nhằm mục đích đạt được mức độ biến động do người quản lý quỹ đặt ra bằng cách thay đổi linh hoạt việc phân bổ hợp đồng tương lai bitcoin và đầu tư tiền mặt của quỹ. Nói chung, khi Bitcoin trải qua sự biến động cao, quỹ sẽ giảm mức độ tiếp xúc với các hợp đồng tương lai Bitcoin. Khi mức độ biến động của Bitcoin thấp, nền tảng sẽ tăng mức độ tiếp xúc với các hợp đồng tương lai của Bitcoin.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục