2021-08-19 11:24:12

Công ty quản lý quỹ Evolve Funds của Canada đệ trình bản cáo bạch sơ bộ tiền điện tử Evolve cho Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC)

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  112

Theo tiendientu.net, công ty quản lý quỹ Evolve Funds của Canada đã đệ trình một bản cáo bạch sơ bộ cho các quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử Evolve (ETF) cho Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) của Canada. Công ty tuyên bố rằng Evolve Cryptocurrencies ETF sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư “tiếp xúc gián tiếp” với một số loại tiền điện tử nhất định do các nhà quản lý đầu tư lựa chọn, được tính theo giá trị thị trường và được cân bằng lại hàng tháng. Raj Lala, Giám đốc điều hành của Evolve ETFs, nói rằng các nhà đầu tư Canada hiện có thể nắm giữ tiền điện tử trong tài khoản môi giới của họ, bao gồm các kế hoạch tiết kiệm hưu trí đã đăng ký (RSP) và tài khoản tiết kiệm miễn thuế (TFSA).
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục