Công ty môi giới tiền điện tử Floating Point Group đảm bảo đăng ký VASP ở Quần đảo Cayman

Floating Point Group đã bảo đảm đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) ở Cayman I slands.

Công ty có khoảng 100 khách hàng và đã vượt qua volume giao dịch 10 tỷ đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr