Công ty giáo dục Web3 Upstream ra mắt khóa học DAO “Học và kiếm tiền”

Công ty giáo dục Web3 Upstream đã thông báo rằng họ sẽ sớm phát hành MyFirstDAO, một khóa học trực tuyến dạy cho sinh viên các công cụ cần thiết để xây dựng một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). MyFirstDAO sẽ sử dụng mô hình “learningandearn”, nghĩa là nó sẽ thưởng cho các học sinh tham gia chương trình. Học sinh phải đúc một “DAOphin”, một NFT theo chủ đề cá heo được thiết kế bởi Process Grey, nghệ sĩ đằng sau loạt phim nổi tiếng Goblintown. Vào cuối 24 tuần, sinh viên sẽ có thể ghi DAOphinNFT của họ để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo tương đương với các tính năng hiếm được tích hợp sẵn. Học sinh có thể tăng cơ hội đạt được NFT với các đặc điểm hiếm có bằng cách tham gia các khóa học.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr