Công tố viên: Các cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ đối với SBF có hiệu lực

Jinse Finance báo cáo rằng các công tố viên đã chỉ ra trong một tài liệu tòa án rằng các cáo buộc hình sự đối với người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) là hợp lệ, bao gồm các chi tiết kỹ thuật về việc dẫn độ SBF sang Hoa Kỳ và các vi phạm tài chính của chiến dịch. Trong số những điều khác, các công tố viên cho biết lập luận của SBF về việc vi phạm luật tài chính của chiến dịch là không rõ ràng vì bản cáo trạng nêu chi tiết cách anh ta làm việc để che giấu nguồn gốc của các khoản quyên góp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr