Cộng đồng Fantom đưa ra đề xuất giảm phần thưởng staking

Fantom Foundation sẽ cho bỏ phiếu đề xuất giảm phần thưởng staking của mạng lưới nhằm giảm lượng FTM mint sau năm 2024.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr