Cộng đồng ApeCoin DAO bỏ phiếu về đề xuất ra mắt dịch vụ tên miền .ape

Vào ngày 19 tháng 5, đề xuất mới AIP-224 của cộng đồng ApeCoinDAO đã bắt đầu bỏ phiếu. Đề xuất này nhằm mục đích mở rộng giao thức Ape và khởi chạy dịch vụ tên miền “.ape”. Việc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 5. Theo nội dung của đề xuất, cơ sở hạ tầng chính của dịch vụ tên miền “.ape” bao gồm DApp, trình phân giải tên miền và logic giao thức. Các bước triển khai bao gồm tạo DApp và tiến hành thử nghiệm Beta, thử nghiệm beta, mở truyền sang YugaLabs NFTID và mở tính năng truyền cho chủ sở hữu APE , Mở cho tất cả, tổng chi phí cơ sở hạ tầng là 67900APE.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr