Coinbits tiết lộ rằng nó bị ảnh hưởng bởi Prime Trust và hứa sẽ thu hồi tài sản cho người dùng

Vào ngày 29 tháng 6, APP Coinbits đầu tư Bitcoin đã tiết lộ mối quan hệ của họ với tổ chức giám sát mã hóa PrimeTrust trên Twitter. Coinbits nói rằng vẫn còn nhiều yếu tố chưa biết, nhưng chúng tôi dự định đấu tranh cho những thành viên khóa tiền trong PrimeTrust. Đơn thỉnh cầu của cơ quan quản lý Nevada dường như chỉ ra rằng PrimeTrust vẫn có đủ Bitcoin để tôn trọng số dư của các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi đang thu hồi những tài sản này thay mặt cho các thành viên của chúng tôi. Hầu hết chức năng của CoinbitsApp hiện đang ngoại tuyến, nhưng chúng tôi đang nghiên cứu các giải pháp mới và dự định khôi phục dịch vụ của mình càng sớm càng tốt. Điều này theo sau tin tức ngày hôm qua rằng các nhà quản lý Nevada đã nộp đơn xin tiếp quản PrimeTrust.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr