Coinbase xem xét nghiêm ngặt ETH PoW fork phát sinh sau The Merge

Coinbase cho biết nếu ETH PoW fork phát sinh sau The Merge, tài sản này sẽ được xem xét với mức độ nghiêm ngặt giống như bất kỳ tài sản nào khác được liệt kê trên sàn giao dịch.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr