Coinbase thành lập ban cố vấn toàn cầu

Coinbase đã thành lập một ban cố vấn toàn cầu để tăng cường mối quan hệ với các bên liên quan chiến lược toàn cầu. Nhóm thành viên đầu tiên bao gồm ba cựu nghị sĩ Hoa Kỳ và hai giám đốc điều hành công ty, cụ thể là cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Patrick Toomey, cựu Nghị sĩ Tim Ryan, cựu Nghị sĩ Sean Patrick Maloney, Giám đốc chiến lược của Haun Ventures Chris Lehane và nhà thăm dò dư luận John Anzalone. Ban Cố vấn Quản lý và Học thuật của Quản lý Tài sản, bao gồm cựu Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Jay Clayton. Coinbase có kế hoạch mở rộng ban cố vấn của mình trong năm nay, với các thành viên bổ sung được rút ra từ các nhà lãnh đạo lưỡng đảng Hoa Kỳ có chuyên môn về quy định.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr