Coinbase đang điều tra việc gửi Stellar Lumens bị trì hoãn

Theo tin tức vào ngày 27 tháng 4, các nguồn tin thị trường cho biết: Coinbase đang điều tra việc giao hàng Stellar bị trì hoãn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr