Coinbase đã tạo ra 772,5 triệu đô la doanh thu trong Q1

Coinbase đã công bố báo cáo tài chính quý 1. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu của Coinbase trong quý đầu tiên là 772,5 triệu đô la Mỹ và các nhà phân tích dự kiến ​​653,8 triệu đô la Mỹ, khối lượng giao dịch trong quý đầu tiên là 145 tỷ đô la Mỹ và các nhà phân tích dự kiến ​​là 147,35 tỷ đô la Mỹ; Ở mức 374,7 triệu đô la Mỹ, các nhà phân tích dự kiến ​​là 318,5 triệu đô la Mỹ. Cổ phiếu Coinbase tăng 4% sau nhiều giờ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr