Coin Center kiện Bộ tài chính Hoa Kỳ và IRS vì sửa đổi quy định thuế trái với Hiến Pháp

Tóm tắt

  • Coin Center đang kiện Bộ Tài Chính và Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) vì thực hiện một số sửa đổi vi hiến.
  • Sửa đổi luật thuế bị cáo buộc vi phạm Tu chính án IV.
  • Tổ chức nghiên cứu tiền điện tử đang kêu gọi cộng đồng tiền điện tử ủng hộ vụ kiện của mình.

Nhóm vận động hành lang blockchain của Coin Center đã đệ đơn kiện vào thứ Sáu chống lại Bộ Tài chính Hoa Kỳ và IRS vì cáo buộc soạn thảo một sửa đổi bất hợp pháp đối về một dự luật cơ sở hạ tầng gây tranh cãi gần đây.

Vụ kiện nói rằng yêu cầu của luật cơ sở hạ tầng năm 2021 đối với báo cáo thuế là "vi hiến". Đặc biệt thách thức sửa đổi mục 6050I của Bộ luật thuế.

Theo sửa đổi, công dân Hoa Kỳ buộc phải báo cáo thông tin về bất kỳ giao dịch nào có giá trị ít nhất 10.000 đô la, bao gồm cung cấp tên người gửi, số an sinh xã hội và ngày sinh.

"Vào năm 2021, Tổng thống Biden và Quốc hội đã sửa đổi quy định ít được biết tới về báo cáo thuế. Nếu sửa đổi được phép có hiệu lực, nó sẽ áp đặt một chế độ giám sát hàng loạt đối với toàn bộ người dân Mỹ. Sửa đổi buộc người dân Mỹ sử dụng tiền điện tử phải chia sẻ thông tin chi tiết về bản thân họ, người tham gia giao dịch và với chính phủ liên bang. Theo các điều khoản của ủy quyền, người gửi và nhận tiền điện tử hàng ngày sẽ bị buộc phải tiết lộ tên, số An sinh xã hội, địa chỉ nhà riêng của họ” đơn khiếu nại viết.

Trước khi dự luật trở thành luật vào năm ngoái, Coin Center đã luôn đứng về phía những người ủng hộ tiền điện tử và cho rằng một số điều khoản trong dự luật là vi hiến và không hiệu quả vào thời điểm đó.

Kể từ khi được thông qua, tổ chức tuyên bố họ đã làm việc với Quốc hội để tìm cách bãi bỏ và sửa đổi một số quy định của luật. Ngoài ra, một số điều khoản sẽ yêu cầu Bộ Tài Chính Hoa Kỳ hướng dẫn thực hiện.

Mặc dù Đạo luật được chuẩn bị có hiệu lực vào năm 2024, tổ chức phi lợi nhuận tuyên bố nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm các tổ chức phi chính phủ nhận quyên góp ẩn danh.

Vi phạm tu chính án IV?

Trong đơn khiếu nại, Coin Center tuyên bố rằng bản sửa đổi vi phạm tu chính án IV khiến bất kỳ ai tham gia giao dịch tiền điện tử phải chịu "các cuộc kiểm tra và thu giữ bất hợp lý"

Đồng thời cáo buộc đưa ra phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ nhằm ngăn cản chính phủ buộc các tổ chức phải lưu giữ và báo cáo danh sách thành viên.

“Việc yêu cầu các tổ chức hoạt động chính trị tạo và báo cáo danh sách tên các nhà tài trợ và thông tin nhận dạng cho chính phủ là vi hiến theo Tu chính án I,” thông báo công khai viết.

Thông báo cũng kêu gọi các bên liên quan trong cộng đồng tiền điện tử ủng hộ vụ kiện:

“Chúng tôi đang xem xét thêm các đồng nguyên đơn bổ sung vào vụ kiện này, vì vậy nếu bạn phù hợp với các mô tả này và quan tâm đến vấn đề, vui lòng liên hệ với chúng tôi.”

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất