Cơ sở Goerli testnet Regolith hoàn thành một hard fork

Theo ghi nhận của Tiendientu, Base, mạng Ethereum Layer-2 của Coinbase đã thông báo rằng mạng thử nghiệm Base Goerli Regolith đã hoàn thành một hard fork, bản nâng cấp này củng cố sự hình thành khối trên Base: các giao dịch tiền gửi hiện không có mã để dễ theo dõi, địa chỉ hợp đồng phù hợp hơn với EVM tiêu chuẩn dẫn xuất địa chỉ. Như đã đưa tin trước đây, Base đã thông báo rằng hard fork Base Goerli Regolith không được kích hoạt như kế hoạch do cấu hình sai của bộ phân loại.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr