2021-07-17 16:01:42

Cơ quan quản lý tài chính California DFPI tuyên bố rằng không có tài liệu nào cho thấy sự hỗ trợ của Tether USDT hoặc Circle USDT

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  14

Tiendientu.net, vào ngày 17 tháng 7, tài khoản Twitter PlainSite cho biết cơ quan quản lý tài chính DFPI của California tuyên bố rằng không có tài liệu nào cho thấy sự hỗ trợ của Tether USDT hoặc Circle USDT, nhưng DFPI vẫn cấp giấy phép chuyển tiền tệ cho Circle Payments, LLC. Loại đơn đăng ký giấy phép này yêu cầu báo cáo tài chính đã được kiểm toán, do đó, không rõ liệu phản hồi của DFPI đối với Circle có đúng hay không. Ngay cả khi họ có những tài liệu này, họ được miễn tiết lộ công khai.

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục