CNBC: Bank of America cũng đang xem xét đấu thầu cho First Republic Bank

Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã yêu cầu các ngân hàng đưa ra giá thầu tốt nhất và cuối cùng của họ cho Đệ nhất Cộng hòa, hy vọng động thái này sẽ làm dịu tâm lý thị trường và chấm dứt thời kỳ không chắc chắn cho các ngân hàng khu vực. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, JPMorgan và Tập đoàn Dịch vụ Tài chính PNC có khả năng là những người đấu thầu cho Đệ nhất Cộng hòa. Những người khác có thể sẽ làm theo và CNBC đã biết rằng Bank of America là một trong số những người khác đang xem xét đấu thầu cho Đệ nhất Cộng hòa.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr