Circle tiết lộ tiền khoản dự trữ  trị giá 55,7 tỷ USD

Công ty phát hành USDC Circle đã công bố một báo cáo hàng tháng cho thấy họ nắm giữ lượng tiền mặt và trái phiếu kho bạc trị giá 55,7 tỷ USD trong một báo cáo chưa được kiểm toán. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr