Chủ tịch SEC: Sàn giao dịch tiền điện tử phải được đăng ký theo luật và hoạt động tuân thủ

Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, nói rằng các sàn giao dịch tiền điện tử nên được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và tuân thủ các quy định của nó, đồng thời xử lý đúng đắn xung đột lợi ích tồn tại. 

Ông cũng nói rằng SEC đang nỗ lực để làm cho các quy định liên quan đến thị trường tiền điện tử trở nên minh bạch hơn, để loại bỏ khả năng có sự mơ hồ. Trước đây, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã yêu cầu SEC đưa ra “hướng dẫn quy định” rõ ràng hơn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr