Chính phủ Hàn Quốc tăng cường siết chặt hoạt động tiền điện tử của các NHTM

Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) Hàn Quốc cho biết có một cá nhân trong các NHTM mua Bitcoin từ nước ngoài nhưng không kê hóa đơn, làm cho việc quản lý trở nên khó khăn. Họ thông báo sẽ tăng cường giám sát những hoạt động mua bán giống vậy.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr