Chính phủ Ấn Độ xem xét các điều khoản để đánh thuế tiền điện tử

Bộ Tài chính đã thành lập một nhóm để kiểm tra phạm vi đánh thuế đối với thu nhập từ kinh doanh tiền điện tử. Giao dịch tiền điện tử có thể bị đánh thuế khi lãi vốn hoặc theo nhóm danh mục xác định. Ban hội thẩm sẽ phải gửi báo cáo của mình sau 4 tuần. Sự phát triển diễn ra vào thời điểm chính phủ đang trong quá trình xây dựng Dự luật tiền điện tử mới. Dự thảo luật dự kiến ​​sẽ được trình bày tại Nghị viện trong phiên họp mùa đông sắp tới sẽ coi tiền điện tử như một loại tài sản / hàng hóa.

 

Có thể bạn quan tâm

Đọc nhiều nhất