2021-08-19 11:19:29

Chia đã công bố ra mắt Chương trình “Chia Cultivation Funding Program” để hỗ trợ các nhà phát triển hệ sinh thái Chia

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  114

Tiendientu.net, Chia Network (18 tháng 8) công bố khởi động Chương trình “Chia Cultivation Funding Program” để hỗ trợ các nhà phát triển muốn tạo và áp dụng các công cụ để phát triển hệ sinh thái Chia rộng lớn hơn. Thông qua kế hoạch này, các nhà phát triển và nhóm quan tâm có thể gửi đơn đăng ký chi tiết kế hoạch dự án và số vốn dự kiến cần thiết để thực hiện dự án. Các ứng dụng hấp dẫn nhất sẽ được nộp cho một ủy ban đánh giá bao gồm các giám đốc điều hành của Chialisp, chuyên cung cấp tài trợ cho các dự án có tầm nhìn xa, từ ví và công cụ blockchain đến các ứng dụng trong môi trường phát triển chuỗi Chialisp. 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục