Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (29/7): Sợ hãi (39 điểm)

Tâm lý chung thị trường tốt hơn hẳn những ngày qua sau thông tin tăng lãi suất của FED.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr