Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (16/8): Sợ hãi (44 điểm)

Giá BTC vừa xuyên thủng 25.000 đô la trước khi giảm xuống khoảng 24.100 đô la. Tâm lý chung thị trường vẫn trên mức 40 điểm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr