Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (15/8): Sợ hãi (45 điểm)

Tâm lý chung thị trường vẫn giữ ở mức trên 40 điểm trong vài ngày qua cho thấy niềm tin đang trở lại nhà đầu tư.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr