Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (14/8): Bình thường (47 điểm)

Tâm lý thị trường đã bước ra khỏi vùng sợ hãi khi giá BTC tiếp tục tăng và ETH giữ được mức giá tại vùng 2.000 đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr