Chỉ số hoảng sợ và tham lam của ngày hôm nay là 20, mức độ hoảng loạn cao hơn ngày hôm qua

Tiendientu báo cáo rằng chỉ số hoảng sợ và tham lam của ngày hôm nay là 20 (ngày hôm qua là 24), mức độ hoảng loạn đã tăng lên so với ngày hôm qua và mức độ vẫn là hoảng loạn cực độ. 

Lưu ý: Ngưỡng chỉ số hoảng sợ là 0-100, bao gồm các chỉ số: biến động (25%) + khối lượng giao dịch thị trường (25%) + mức độ phổ biến trên mạng xã hội (15%) + nghiên cứu thị trường (15%) + Tỷ lệ Bitcoin trên toàn thị trường ( 10%) + Phân tích từ nóng của Google (10%).

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr