Changpeng Zhao đã phát động một cuộc thăm dò trên Twitter về “Ai bảo vệ người dùng hơn, SEC hay Binance”

Theo ForesightNews, người sáng lập Binance, Zhao Changpeng, đã phát động một cuộc thăm dò khảo sát trên Twitter, nội dung là “Ai bảo vệ bạn nhiều hơn?” (Ai bảo vệ bạn nhiều hơn?), có hai lựa chọn, đó là “SEC” và “Binance”. Tính đến thời điểm công bố, đã có tổng cộng hơn 15.000 người tham gia bỏ phiếu và “Binance” đã nhận được 84,1% số phiếu bầu.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights