Changpeng Zhao: Các giao dịch bị chặn là một ‘vấn đề của thị trường tăng giá’

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã nói trên phương tiện truyền thông xã hội rằng giá xăng biến động và tăng, giao dịch bị chặn và phí đang tăng lên. giá rẻ hơn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr