Changpeng Zhao: Binance không có ý định tham gia vào ngành khai thác Bitcoin

Jinse Finance đã báo cáo rằng tại sự kiện AMA gần đây, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã thảo luận về công việc hàng ngày của mình, triển vọng của Web3 ở Dubai và một số chi tiết về lộ trình của Binance. Zhao Changpeng cho biết Binance chưa đặt chân vào lĩnh vực khai thác bitcoin và không có kế hoạch làm như vậy, lý do đưa ra quyết định như vậy là do khai thác bitcoin, với tư cách là một doanh nghiệp, rất đặc biệt và đòi hỏi quá nhiều phần cứng và chuyên môn.

Có nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành khai thác có nhiều lợi thế hơn Binance, vì vậy Binance chọn vận hành dịch vụ nhóm khai thác, những người khai thác sử dụng các nhóm khai thác và có thanh khoản của Binance để giúp trang trải chi phí hoạt động của họ, Binance cung cấp dịch vụ toàn diện cho những người khai thác, nhưng họ không biết cách khai thác. Được biết, Binance Mining Pool là nhóm khai thác lớn thứ năm trong mạng Bitcoin (BTC), tạo ra 28,96EH/s tính đến tháng 6 năm 2023, chiếm khoảng 7,71% tỷ lệ băm ròng của mạng Bitcoin.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights