2021-07-19 15:42:47

ChainSwap: Hợp đồng token ASAP mới đang được kiểm tra và airdrop sẽ bắt đầu vào ngày 25/07/2021

DeepQ DeepQ đăng lên Tin nhanh  9

Tiendientu.net, vào ngày 19 tháng 7, cầu nối tài sản chuỗi chéo bị tấn công trước đó của ChainSwap cho biết trên Twitter rằng hợp đồng token ASAP mới đang được kiểm tra bởi PeckShield và đợt airdrop token mới sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 7. Tính thanh khoản trước cuộc tấn công Chainswap sẽ được thêm vào Uniswap trước đợt airdrop và địa chỉ hợp đồng token mới sẽ được công bố trong  đợt airdrop.
 

0 bình luận

Bài viết cùng chuyên mục