CFTC Hoa Kỳ đệ đơn kiện nhiều nhân viên của Icomtech

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm California chống lại David Carmona, Juan ArellanoParra, Moses Valdez, David Brend và Marco A. RuizOchoa, tất cả những người đang ở trong một công ty tên là Icomtech. Theo đơn khiếu nại của CFTC, các bị cáo đã lừa đảo huy động tiền từ hơn 170 cá nhân ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, bề ngoài là để giao dịch bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. CFTC cáo buộc rằng các bị cáo đã biển thủ tiền của khách hàng trong khi nhắm mục tiêu vào người tiêu dùng nói tiếng Tây Ban Nha.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr