CEO sàn giao dịch tiền mã hóa Gopax từ chức, hệ thống giám đốc đổi thành 5 người

Theo những người trong ngành vào ngày 9, nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa Gopax của Hàn Quốc, Streamy đã tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày 4 và thông qua kế hoạch tổ chức lại hội đồng quản trị, bao gồm thay đổi hệ thống nhân sự từ hệ thống giám đốc gồm 4 thành viên hiện tại thành 5- hệ thống giám đốc thành viên, v.v. Được biết, Giám đốc điều hành Lee Joong-hoon, người nhậm chức vào ngày 19 tháng 6, đã từ chức. Một quan chức của Gopax giải thích rằng “CEO Lee Joong-hoon sẽ bị cách chức do ý kiến ​​của cổ đông lớn (Binance)” và cựu CEO Lee Joong-hoon sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hiện tại của mình. Chúng tôi vẫn chưa biết ai sẽ là CEO mới, có lẽ là từ Binance.”

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights