CEO Franklin Templeton: Tương lai của ngành mã hóa sẽ được điều tiết

Jenny Johnson, Giám đốc điều hành của Franklin Templeton, nói rằng bà ấy nghĩ rằng điều quan trọng là ngành phải chấp nhận sự xuất hiện của nhiều quy định hơn, cho dù họ có thích hay không. Johnson cho biết, tương lai của ngành sẽ được điều chỉnh, trong khi các loại tiền điện tử như bitcoin đánh lạc hướng sự chú ý khỏi công nghệ chuỗi khối, thứ thực sự đổi mới trong tiền điện tử. Jenny Johnson nói rằng Bitcoin là sự gián đoạn lớn nhất đối với sự gián đoạn lớn nhất (tác động đến hệ thống tài chính), và đó chính là blockchain

“Tôi có thể nói với bạn rằng nếu bitcoin trở nên khổng lồ đến mức nó đe dọa đồng đô la với tư cách là một loại tiền dự trữ, Hoa Kỳ sẽ hạn chế sử dụng bitcoin. Tiền tệ rất quan trọng đối với các chính phủ để quản lý nền kinh tế của họ. Họ sẽ không nhường đồng tiền của mình cho khái niệm tiền tệ toàn cầu này.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr