CEO Binance lo ngại người dùng sẽ chuyển dần sang sử dụng DEX

Trong buổi phỏng vấn gần đây, CZ nhận thấy sự phát triển vượt bậc của nhiều sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và tin rằng DEX sẽ thống trị trong tương lai khi CEX đạt đến ngưỡng nhất định.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr