Celsius nộp đơn phá sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ

Công ty Celsius nộp đơn phá sản theo điều luật tại chương 11. Một thông tin khá bất ngờ đối với dư luận và chúng ta cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr