Các nước châu Âu đề nghị cải cách ngoại giao, quốc phòng của EU

Theo báo cáo của Agence France-Presse vào ngày 4 tháng 5, giờ địa phương, một số nước EU bao gồm Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Slovenia và Tây Ban Nha đã kêu gọi một phản ứng chung của EU vào ngày 4. Các nước này đề nghị một cuộc đại tu về cách thức quyết định chính sách đối ngoại và quốc phòng-an ninh, yêu cầu bỏ phiếu theo đa số về các vấn đề chính sách đối ngoại và quốc phòng quan trọng, thay vì nhất trí.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr