Các nhà kinh tế của ECB đề xuất giới hạn quyền truy cập vào đồng Euro kỹ thuật số để bảo vệ các ngân hàng

Một nhóm các nhà kinh tế đánh giá những tác động tiềm tàng của đồng euro kỹ thuật số đã nhấn mạnh rằng việc hạn chế quyền truy cập vào loại tiền tệ sắp tới là cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính hiện tại. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr