Các bộ trưởng tài chính G7 yêu cầu tổ chức chống rửa tiền quốc tế FATF tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử giữa các cá nhân

Vào ngày 11 tháng 5, các bộ trưởng tài chính của Nhóm Bảy người (G7) đã yêu cầu tổ chức quản lý chống rửa tiền quốc tế xem xét các quy định về giao dịch tài sản mã hóa giữa các cá nhân. Hiện tại, chỉ các giao dịch thông qua các nhà cung cấp dịch vụ như sàn giao dịch mã hóa mới được quy định và giao dịch giữa các cá nhân có thể trở thành kẽ hở cho hoạt động rửa tiền và trừng phạt kinh tế. 

Khi G7 thảo luận về quy định tài chính tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, họ sẽ yêu cầu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF) thảo luận về vấn đề này và đưa ra các biện pháp đối phó cần thiết. Các biện pháp cụ thể, do FATF xác định, có thể bao gồm yêu cầu các nhà điều hành sàn giao dịch thực thi quản lý khách hàng chặt chẽ để ngăn chặn các giao dịch gian lận giữa các cá nhân và làm việc với các nhà phân tích tư nhân và cơ quan chức năng để tìm hiểu thêm về các giao dịch đáng ngờ.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr