Blur sẽ hoạt động với Giai đoạn 1 của Bộ lọc giả mạo giá thầu trong tuần này

Blur đã tweet hai thay đổi về sản phẩm, bao gồm việc những người đặt giá thầu trước tiên phải hủy giá thầu (giá thầu) trước khi chấp nhận giá thầu thấp hơn (bắt đầu hoạt động vào ngày mai); Giai đoạn 1 của bộ lọc gian lận giá thầu sẽ được tung ra vào cuối tuần này Đã đến lúc đưa vào hoạt động. Blur cho biết Bidaccepts hiện tại bỏ qua giá thầu của chính người bán, điều này ngăn cản việc tự giao dịch nhưng khiến các nhà giao dịch khác khó tìm ra giá thầu tối đa “thực sự” là bao nhiêu, vì vậy giá thầu của chính người bán sẽ không còn bị bỏ qua nữa, người bán phải hủy giá thầu của họ để bán với giá thấp hơn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr