Blur có kế hoạch điều chỉnh hệ thống điểm thưởng vào tuần tới

Vào ngày 3 tháng 6, Pacman, người sáng lập thị trường tổng hợp NFT Blur, đã thông báo rằng ông sẽ điều chỉnh hệ thống điểm nền tảng để người dùng chấp nhận rủi ro có thể nhận được phần thưởng phù hợp và dự kiến ​​sẽ ra mắt vào tuần tới. Trước đây, NFTstatistics.eth đã tuyên bố rằng địa chỉ ví bắt đầu bằng 8BC110, hiện đang đứng thứ ba về số điểm, đã không mua bất kỳ NFT nào trong 6 ngày qua nhưng đã kiếm được khoảng 3.000 điểm đấu thầu. Pacman cho biết tình huống này không vi phạm các quy tắc hiện hành, nhưng nó đi ngược lại tinh thần khen thưởng người dùng vì đã chấp nhận rủi ro.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights