BlockFi: Việc bán BlockFi có thể không mang lại đủ giá trị cho các chủ nợ

Vào ngày 12 tháng 5, BlockFi đã vạch ra kế hoạch tái tổ chức theo Chương 11 của mình trong một tài liệu được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở New Jersey. Công ty cho biết việc bán BlockFi có thể không tạo ra đủ giá trị cho các chủ nợ vì nó nợ 50 chủ nợ hàng đầu gần 1,3 tỷ USD. Đáp lại, các chủ nợ của BlockFi đã đệ trình một tài liệu tòa án khác vào ngày 15 tháng 5, cáo buộc rằng BlockFi đã cố tình thực hiện các bước để trì hoãn phiên tòa. 

Jinse Finance trước đây đã báo cáo rằng các chủ nợ của BlockFi cho biết rằng trong những ngày sau sự cố FTX, BlockFi đã chuyển khoảng 240 triệu đô la tiền điện tử thành đấu thầu hợp pháp trị giá 1 triệu đô la tiền bảo hiểm.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr