Blockdata: Google đầu tư vào các công ty blockchain nhiều nhất trong năm 2022

Báo cáo của Blockdata chỉ ra ông ty mẹ của Google là Alphabet đã đổ nhiều vốn nhất vào ngành công nghiệp blockchain với số tiền hơn 1,5 tỷ đô la kể từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022.

Các thứ hạng tiếp theo thuộc về BlackRock, Morgan Stanley, Samsung và Goldman Sachs.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr