Bittrex Global đã niêm yết PEPE

Theo CryptoExchangeListingBot, sàn giao dịch tiền điện tử BittrexGlobal đã niêm yết PEPE và cung cấp hỗ trợ giao dịch PEPE/USDC miễn phí trước ngày 28 tháng 8. Bittrex trước đó đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 ở Delaware, Hoa Kỳ, nhưng đơn xin bảo hộ phá sản không ảnh hưởng đến BittrexGlobal và hoạt động kinh doanh của sàn giao dịch dành cho khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr