Bitget đã ra mắt cơ chế ký quỹ LSDETH và đã hỗ trợ stETH dưới dạng ký quỹ 

Sàn giao dịch mã hóa Bitget đã khởi chạy cơ chế ký quỹ LSDETH, hiện đã có sẵn. Đồng thời, Bitget đã triển khai các hoạt động airdrop liên quan với tổng giải thưởng stETH là 32. Sự kiện sẽ mở cửa từ 18:00 ngày 26 tháng 4 đến 18:00 ngày 3 tháng 5.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr