Bitfinex sẽ hỗ trợ đổi thương hiệu CryptoGPT (GPT) thành LayerAI (LAI) vào ngày 17 tháng 5

Theo tin tức ngày 11 tháng 5, Bitfinex sẽ hỗ trợ đổi tên CryptoGPT (GPT) thành LayerAI (LAI) vào lúc 11 giờ sáng (giờ UTC) ngày 17 tháng 5 năm 2023. Các giao dịch, tiền gửi và rút tiền CryptoGPT (GPT) trên Bitfinex sẽ dừng vào lúc 11:00 sáng (giờ UTC) vào ngày 16 tháng 5 năm 2023, vui lòng hủy mọi lệnh đang mở với CryptoGPT (GPT) trước đó, hệ thống sẽ hủy mọi lệnh đang mở còn lại. Giao dịch, nạp và rút LayerAI (LAI) dự kiến ​​sẽ mở ngay sau khi hoàn tất đổi tên (dự kiến ​​vào ngày 17/05/2023), hỗ trợ các cặp giao dịch LAI/USD và LAI/USDT.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr